Zásady zpracování osobních údajů

Platné od 31.1.2023

Zaptime s.r.o., (dále "Zaptime", "my" nebo "nás"). Sídlem: Novomlýnská 1237/2, 11000 Praha 1, Česká republika, IČO: 17238595, DIČ: CZ 17238595, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 368170.

Uvědomujeme si důležitost ochrany soukromí. Naše oznámení o ochraně soukromí a osobních údajů je navrženo tak, aby vás, uživatele, informovalo o našich postupech týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních a dalších informací o vás nebo vaší firmě, které mohou být poskytnuty prostřednictvím těchto webových stránek nebo shromážděny prostřednictvím našeho rezervačního formuláře, naší aplikace, služeb nebo jinak.

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na adrese support@zaptime.app.

Integrace se společností Google

Společnost Zaptime bude při používání informací získaných z rozhraní Google API dodržovat Zásady používání uživatelských dat služeb Google API, včetně požadavků pro omezené použití.

Používáme údaje z kalendáře Google k zabránění konfliktů v rezervacích/termínech a k vytváření událostí. Nabízíme integraci více kalendářů pro podporu efektivnějšího plánování. Uživatelé, kteří si u vás rezervují termín, nebudou nikdy mít přístup k zobrazení vašeho kalendáře.

Vaše údaje NIKDY neprodáme třetí straně.

Jak shromažďujeme údaje:

Na našich webových stránkách shromažďujeme údaje různými způsoby, mimo jiné:

1.Formuláře: Shromažďujeme údaje prostřednictvím formulářů, jako jsou kontaktní formuláře a přihlášení k odběru newsletteru. Informace, které poskytnete prostřednictvím těchto formulářů, mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu a další kontaktní údaje.

Všeobecné informace

Vytvořením uživatelského účtu na webu, zadáním objednávky, přihlášením k odběru newsletteru, podáním stížnosti, odstoupením od smlouvy nebo prostým kontaktováním nám poskytujete své osobní údaje. Zaručujeme, že vaše údaje zůstanou důvěrné a v bezpečí a nebudou bez vašeho souhlasu k dispozici žádné třetí straně.

Pro správné fungování stránek používáme vlastní soubory cookie.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů

Uživatel Zaptime, účastník nebo třetí strana nám mohou dobrovolně poskytnout určité informace. Může se jednat o jména, e-mailové adresy a telefonní čísla, e-mailové adresy dalších osob, předmět schůzky a jakékoli další informace, které nám poskytne nebo které jsou požadovány od uživatel Zaptime při plánování.

Přístup k účtům třetích stran

Tento typ služby umožňuje této aplikaci přístup k údajům z vašeho účtu ve službách třetích stran a k provádění akcí s nimi. Tyto služby nejsou aktivovány automaticky, ale vyžadují výslovnou/explicitní autorizaci ze strany uživatele.

Google kalendář API

Uživatelé mohou společnosti Zaptime povolit přístup ke svému profilu Google. Informace z kalendáře Google používáme k určení, kdy mají uživatelé čas nebo jsou zaneprázdnění, abychom mohli zobrazit dostupné události ve vložitelném kalendáři Zaptime.

Kontaktování prostřednictvím newsletteru

Registrací do seznamu adresátů nebo k odběru newsletteru bude e-mailová adresa uživatele přidána do seznamu kontaktů. Kontaktnímu seznamu obsahujícímu e-mailovou adresu budou zasílány e-mailové zprávy obsahující informace komerčního nebo propagačního charakteru týkající se této aplikace. E-mailová adresa může být do tohoto seznamu přidána také z důvodu registrace do této Aplikace nebo po provedení nákupu.

Zpracovávání plateb

Platby provedené kreditní kartou, bankovním převodem nebo jiným způsobem zpracováváme prostřednictvím externích poskytovatelů platebních služeb.

Stripe (Stripe Inc)

Stripe je platební služba poskytovaná společností Stripe Inc.

Vaše práva

Své osobní údaje si můžete zkontrolovat a změnit po přihlášení na Webu na stránce svého profilu. Můžete nás také kontaktovat e-mailem na adrese: support@zaptime.app a požádat o přístup, obdržení, přenesení, omezení zpracování, opravu nebo vymazání Osobních údajů, které o vás uchováváme.

Vezměte na vědomí, že podle GDPR máte následující práva:

 • Právo být informován o shromažďování a používání osobních údajů;
 • Právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme;
 • Právo na opravu, pokud jsou zpracovávané osobní údaje nepřesné nebo neúplné;
 • Právo být zapomenut, to znamená, že nás můžete požádat o vymazání všech zpracovávaných osobních údajů dříve než po uplynutí omezené doby, po kterou osobní údaje zpracováváme.
 • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • právo na přenesení údajů (získání kopie vašich osobních údajů pro použití v jiné službě);
 • právo vznést námitku proti tomu, abychom vaše osobní údaje používali k určitým účelům; a
 • Práva týkající se automatizovaného rozhodování a profilování.

Stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů můžete podat u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice. Více informací naleznete na adrese https://www.uoou.cz.

Uchovávání údajů

Osobní údaje, které obdržíme, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, uchováváme po dobu, po kterou využíváte naše Služby, nebo po dobu nezbytnou k naplnění účelu (účelů), pro který byly shromážděny, k poskytování našich Služeb, k řešení sporů, k zajištění právní obrany, k provádění auditů, k prosazování našich smluv a k dodržování platných zákonů. Naše doba uchovávání se liší v závislosti na typu příslušných údajů. Osobní údaje neuchováváme déle než 2 roky od posledního přihlášení k vašemu účtu na našich webových stránkách. Pokud nemáme žádnou trvalou oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat vaše Osobní údaje, buď je vymažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše Údaje byly uloženy v záložních archivech), pak vaše Osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat.

Zásady používání souborů cookies

Stejně jako většina webových stránek a aplikací používáme soubory cookie, abychom vám při používání našich služeb poskytli co nejlepší zážitek. Soubory cookie, které používáme, jsou rozděleny do následujících kategorií:

 1. Základní soubory cookies - které jsou nezbytnou součástí našich služeb a ovlivňují způsob, jakým můžete naše stránky používat (např. zabezpečení a ověřování).
 2. Výkonnostní soubory cookies - které se používají k analýze (např. k pochopení používání našich webových stránek).
 3. funkční soubory cookies - které shromažďují informace o vašem zařízení, aby vám pomohly přizpůsobit naše služby (např. zapamatování nastavení časového pásma nebo přístup k nápovědě).
Cookie Typ Účel
Zaptime.app Základní Ověřování přihlášení/odhlášení do aplikace
Stripe Základní Zpracování plateb